јавних набавки


Јавна набавка храна за ученике:
2020 poziv hrana za ucenike
2020 konkursna dokumentacija hrana za ucenike
6 odluka o dodeli ugovora Partija 1
6 odluka o dodeli ugovora Partija 2
6 odluka o dodeli ugovora Partija 3


Јавна набавка електрична енергија:
3 konkursna dokumentacija elektricna energija
3 poziv elektricna energija
2020 odluka o dodeli ugovora elektricna energija
8 obavestenje o zakljucenom ugovoru elektricna energija


Јавна набавка превоз ученика:
2020 konkursna dokumentacija prevoz ucenika
2020 poziv prevoz ucenika
2020 odluka o dodeli ugovora prevoz ucenika
8 2020 obavestenje o zakljucenom ugovoru prevoz ucenika objava


Јавна набавка гасно уље за грејање школе:
2020 gasno ulje konkursna dokumentacija
2020 poziv gasno ulje
2020 odluka o dodeli ugovora gasno ulje
8 obavestenje o zakljucenom ugovoru gasno ulje


Oдлука о измени уговора о јавној набавци интерактивних табли са пројектором


Јавна набавка Извођење екскурзије ученика:
2020 3 konkursna dokumentacija usluga izvodjenja ekskurzije
2020 3 poziv usluga izvodjenje ekskurzije
Одлука о обустави поступка извођење екскурзије


Јавна набавка бр.1.1.2/2019 – храна за ученике: позив, конкурсна документација
Oдлука о додели уговора: Партија I, Партија II


Јавна набавка бр.1.2.1/2019 – превоз ученика са пратиоцем: позив, конкурсна документација, oдлука о додели уговора, обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка бр.1.1.1/2019 – гасно уље за грејање школе: конкурсна документација, позив , одлука о додели уговора, обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка бр.1.1.3/2019 – електрична енергија: конкурсна документација, позив
одговор на питање, одлука о додели уговора, обавештење о закљученом уговору


Јавне набавке у 2018. години

Финансијски план за 2018. годину,
Годишњи план јавних набавки за 2018. годину,
Набавке на које се не примењује ЗЈН за 2018. годину

Јавна набавка бр.1.1.3/2018 – електрична енергија: позив и конкурсна документација 

Одговор на постављено питање;  Одлука о додели уговора , Обавештење о закљученом уговору


Јавне набавке у 2017. години

Јавна набавка бр.1.2.1/2017 – превоз ученика са пратиоцем: позив и конкурсна документација 
Одлука о додели уговора , Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка бр.1.1.2/2017 – храна за ученике: позив и конкурсна документација 

Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору


Партија I: Обавештење о поништењу поступка јавне набавке, позив и конкурсна документација, Одлука о додели уговора

Измена плана јавних набавки Исправка текста: Измена плана јавних набавки

Одлука о додели уговора: Партија I, Партија II, Партија III,

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Пaртија I (06.07.2017.)
Обавештење о закљученом уговору: Партија II, Партија III


Јавна набавка бр.1.1.1/2017 – гасно уље за грејање школе: позив и конкурсна документација 
Одлука о додели уговора , Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка бр.1.1.3/2017: позив и конкурсна документација 

Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору


Финансијски план за 2017. годину,

Измена финансијског плана за 2017. годину,
1. Измена финансијског плана за 2017. годину од 9.6.2017.
2. Измена финансијског плана за 2017. годину од 1.9.2017.
3. Измена финансијског плана за 2017. годину од 13.10.2017.

Годишњи план јавних набавки за 2017. годину, Измена годишњег плана јавних набавки за 2017. годину
————————————————————————
Набавке на које се не примењује закон за 2017. годину

Правилник о буџетском рачуноводству

Правилник о поступку јавне набавке


Јавне набавке у 2016. години

Јавна набавка бр.1.2.1/2016: позив и конкурсна документација 

Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка бр.1.1.2/2016: позив и конкурсна документација 

Одлука о додели уговора: Партија I, Партија II, Партија III

Обавештење о закљученом уговору: Партија I, Партија II, Партија III


Јавна набавка бр.1.1.1/2016: позив и конкурсна документација 

Обавештење о продужењу рока, измене и допуне, пречишћен текст конкурсне документације

Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка бр.1.3.1/2016: позив и конкурсна документација 

Одговор на постављено питање;

Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору


Јавне набавке у 2015. години

Јавна набавка бр.1.1.1/2015: позив и конкурсна документација 

Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору 


Јавна набавка бр.1.2.1/2015: позив и конкурсна документација 

Одговор на постављено питање; Исправка 

Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору 


Јавна набавка бр.1.1.2/2015: позив и конкурсна документација 

Одлука о додели уговора – Партија I, Обавештење о закљученом уговору 

Одлука о додели уговора – Партија II, Обавештење о закљученом уговору 

Одлука о додели уговора – Партија III, Обавештење о закљученом уговору 


Јавне набавке у 2014. години

Јавна набавка бр.3/2014: позив и конкурсна документација 

Обавештење о закљученом уговору 


Јавна набавка бр.2/2014: позив и конкурсна документација 

Обавештење о закљученом уговору 


Јавна набавка бр.1/2014: позив и конкурсна документација 

Обавештење о закљученом уговору