јавне набавке

Јавна набавка бр.1.1.2/2019 – храна за ученике: позив, конкурсна документација
Oдлука о додели уговора: Партија I, Партија II


Јавна набавка бр.1.2.1/2019 – превоз ученика са пратиоцем: позив, конкурсна документација, oдлука о додели уговора, обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка бр.1.1.1/2019 – гасно уље за грејање школе: конкурсна документација, позив , одлука о додели уговора, обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка бр.1.1.3/2019 – електрична енергија: конкурсна документација, позив
одговор на питање, одлука о додели уговора, обавештење о закљученом уговору


Јавне набавке у 2018. години

Финансијски план за 2018. годину,
Годишњи план јавних набавки за 2018. годину,
Набавке на које се не примењује ЗЈН за 2018. годину

Јавна набавка бр.1.1.3/2018 – електрична енергија: позив и конкурсна документација 

Одговор на постављено питање;  Одлука о додели уговора , Обавештење о закљученом уговору


Јавне набавке у 2017. години

Јавна набавка бр.1.2.1/2017 – превоз ученика са пратиоцем: позив и конкурсна документација 
Одлука о додели уговора , Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка бр.1.1.2/2017 – храна за ученике: позив и конкурсна документација 

Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору


Партија I: Обавештење о поништењу поступка јавне набавке, позив и конкурсна документација, Одлука о додели уговора

Измена плана јавних набавки Исправка текста: Измена плана јавних набавки

Одлука о додели уговора: Партија I, Партија II, Партија III,

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Пaртија I (06.07.2017.)
Обавештење о закљученом уговору: Партија II, Партија III


Јавна набавка бр.1.1.1/2017 – гасно уље за грејање школе: позив и конкурсна документација 
Одлука о додели уговора , Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка бр.1.1.3/2017: позив и конкурсна документација 

Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору


Финансијски план за 2017. годину,

Измена финансијског плана за 2017. годину,
1. Измена финансијског плана за 2017. годину од 9.6.2017.
2. Измена финансијског плана за 2017. годину од 1.9.2017.
3. Измена финансијског плана за 2017. годину од 13.10.2017.

Годишњи план јавних набавки за 2017. годину, Измена годишњег плана јавних набавки за 2017. годину
————————————————————————
Набавке на које се не примењује закон за 2017. годину

Правилник о буџетском рачуноводству

Правилник о поступку јавне набавке


Јавне набавке у 2016. години

Јавна набавка бр.1.2.1/2016: позив и конкурсна документација 

Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка бр.1.1.2/2016: позив и конкурсна документација 

Одлука о додели уговора: Партија I, Партија II, Партија III

Обавештење о закљученом уговору: Партија I, Партија II, Партија III


Јавна набавка бр.1.1.1/2016: позив и конкурсна документација 

Обавештење о продужењу рока, измене и допуне, пречишћен текст конкурсне документације

Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка бр.1.3.1/2016: позив и конкурсна документација 

Одговор на постављено питање;

Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору


Јавне набавке у 2015. години

Јавна набавка бр.1.1.1/2015: позив и конкурсна документација 

Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору 


Јавна набавка бр.1.2.1/2015: позив и конкурсна документација 

Одговор на постављено питање; Исправка 

Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору 


Јавна набавка бр.1.1.2/2015: позив и конкурсна документација 

Одлука о додели уговора – Партија I, Обавештење о закљученом уговору 

Одлука о додели уговора – Партија II, Обавештење о закљученом уговору 

Одлука о додели уговора – Партија III, Обавештење о закљученом уговору 


Јавне набавке у 2014. години

Јавна набавка бр.3/2014: позив и конкурсна документација 

Обавештење о закљученом уговору 


Јавна набавка бр.2/2014: позив и конкурсна документација 

Обавештење о закљученом уговору 


Јавна набавка бр.1/2014: позив и конкурсна документација 

Обавештење о закљученом уговору