блог наше библиотеке

Школска библиотека

Библиотека се налази у приземном делу школске зграде и састоји се од читаонице у којој су смештени уџбеници и стручна литература, и од просторије која је предвиђена за рад са корисницима библиотеке. У овом делу библиотеке који је оплемењен ликовним и литерарним радовима наших ђака, смештена су дела из програма школске лектире, популарне књижевности за децу и одрасле.

Школска библиотека  располаже фондом од око 10 000 књига, а од тога око 6000 јединица чини активан фонд библиотеке. Промет књига се одвија помоћу карте књиге и „џепа“ за сваког члана библиотеке, а приступ књигама је слободан.  Књиге се обрађују према критеријумима Универзалне децималне класификације (УДК) и уносе у електронску базу података. Чланови библиотеке су сви ученици и запослени у нашој школи. У школи се, услед повећања броја ученика, осећа недостатак простора, што се паралелно одражава и на организацију рада саме школске библиотеке.

Школа обнавља библиотечки фонд у складу са својим могућностима, а донације Министарства просвете, науке и технолошког развоја у највећој мери помажу да се фонд освежи актуелним насловима, као и наставним средствима предвиђеним за рад са децом са посебним потребама. Осим донација Министарства просвете, богаћењу библиотечког фонда поклон књигама доприносе издавачке куће, сами корисници библиотеке и пријатељи школе.

Школска библиотека је укључена у две манифестације дуге традиције које промовишу читање и дечије стваралаштво. „Читалачка значка“ и „Песничка штафета“, у организацији Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“, сваке године окупе велики број деце основношколског узраста, а „Ђурини“ ђаци, осим учешћа, остварују и запажене резултате.

Посао библиотекара школе годинама је вршила Ружица Батиница, наставница руског језика, а од 2010. године библиотекарка је Светлана Бачулов, наставница српског језика.
Радно време школске библиотеке је од 9-15 часова.

Библиотекар Светлана Бачулов