Осигурање ученика и деце

Чланови Савет родитеља су на седници, одржаној 14.9.2021. године,

одабрали Компанију Дунав осигурање а.д.о. за осигурање ученика.

Осигурање деце
Осигурање ученика