настава

Школски развојни план је важан школски документ који се доноси на пет година. Новим развојним планом, предвиђено је да у нашој школи остваримо квалитетнији и креативнији наставни процес. То ћемо постићи коорелацијом наставних предмета и на тај начин ученицима олакшати стицање нових знања и примену стечених.

Извођење заједничких часова планирали смо, како међу сродним предметима унутар једног стручног већа, тако и међу наизглед различитих наставних дисциплина и тема.