Распоред звоњења

РАЗРЕДНА НАСТАВА
преподневна смена

улазак у школску зграду у 7:45

  поподневна смена

улазак у школску зграду у 13:15

Час Време Одмор   Час Време Одмор
1. 8:00 – 8:45 5 мин.   1. 13:30 – 14:55 5 мин.
2. 8:50 – 9:35 10 мин.   2. 14:20 – 15:05 10 мин.
3. 9:45 – 10:30 15 мин.   3. 15:15 – 16:00 15 мин.
4. 10:45 – 11:30 5 мин.   4. 16:15 – 17:00 5 мин.
5. 11:35 – 12:20 5 мин.   5. 17:05 – 17:50 5 мин.
6. 12:25 – 13:10     6. 17:55 – 18:40  
 

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
преподневна смена

улазак у школску зграду у 7:45

  поподневна смена

улазак у школску зграду у 13:15

Час Време Одмор   Час Време Одмор
1. 8:00 – 8:45 5 мин.   1. 13:30 – 14:55 5 мин.
2. 8:50 – 9:35 10 мин.   2. 14:20 – 15:05 10 мин.
3. 9:45 – 10:30 15 мин.   3. 15:15 – 16:00 15 мин.
4. 10:45 – 11:30 5 мин.   4. 16:15 – 17:00 5 мин.
5. 11:35 – 12:20 5 мин.   5. 17:05 – 17:50 5 мин.
6. 12:25 – 13:10     6. 17:55 – 18:40