Колектив

Директор школе Весна Сакелшек

Администрација

Секретар школе Рачуноводство Административни радник
Јасмина Мијатов Вукица Јованов Љиљана Клаћ

Стручни сарадници

Психолог Педагог Библиотекар
Јована Милићев Радишић Бранка Јанчић Светлана Бачулов

Васпитачи

Васпитач у вртићу у Јанков Мосту Васпитач у продуженом боравку
Анамариа Шокарда Надица Жеравица

Наставници првог циклуса (I-IV разред)

Зорица Трифунов
Учитељ I-1 (Координатор првог циклуса)
Зорица Јешић
Учитељ I-2
Весна Лугоња
Учитељ I-3
Марина Мајнерић
Учитељ II-1
Соња Вујаковић
Учитељ II-2
Светлана Ђуришић
Учитељ II-3
Гордана Кнежевић
Учитељ III-1
Радосна Влајков
Учитељ III-2
Зорана Ракић
Учитељ III-3
Наташа Станић
Учитељ IV-1
Љубица Бјелотомић
Учитељ IV-2
Биљана Перин
Учитељ IV-3
Лија Петри
Учитељ III-IV-4
(Јанков Мост)
Сандра Палатинуш
Наставник енглеског језика
Маја Алмажан
Наставник енглеског језика
Никола Ивановић
Вероучитељ (1.и 2.циклус)

Наставници другог циклуса (V-VIII разред)

 

Наставницe српског  језика
Марија Михајловић Данијела Прелевић Ружица Миолски
Наставницe математике
Јасмина Мијатовић Весна Врућинић Mарија Кравар
Тања Станимировић
Наставник енглеског језика
Маја Алмажан
Наставник енглеског језика
Иван Штефковић
Наставник немачког језика
Бојана Молнар
Наставник немачког језика
Снежана Илић
Наставник немачког језика
Верица Пивк
Наставник историје
Наташа Воркапић
Наставник историје
Горан Костић
Наставник географије
Данијела Богданов
Наставник географије
Јелена Бибин
Наставник биологије
Драгана Булик
Наставник биологије
Ивана Петричић
Наставник музичке културе
Јелена Гојсовић
Наставник ликовне културе
Јован Ђорђевић
Наставник технике и технологије (Координатор другог циклуса)
Миодраг Мијатов
Наставник технике и технологије
Дарко Станков
Наставник информатике и рачунарства
Мита Николин
Наставник информатике и рачунарства
Татјана Рајић
Наставник информатике и рачунарства
Владимир Илић
Наставник физике
Тања Ковић
Наставник хемије
Игор Јакшић
Наставник физичког и здравственог васпитања
     
Дамјан Вита
Наставник физичког и здравственог васпитања
Моника Михић
Наставник грађанског васпитања

Помоћно особље

Златоје Мишић
Домар
Гордана Кравар
Сервирка
Драгуца Бузејка
Спремачица
Јагода Кулашић
Спремачица
Рожика Њергеш
Спремачица
Хајналка Вукобрат
Спремачица
Драган Достанић
Спремачица
Викторија Пуздреа
Спремачица
Ксенија Дамјанов
Спремачица