Школски календар АП Војводине за за текућу школску годину

Календар рада за школску 2023/2024. годину