Радно време школе

Библиотека                                        9:00 – 15:00 часова

Психолошко-педагошка служба     7,30 – 13,30 часова

                                                               Рад са странкама од 8,00 – 13,00  часова

Продужени боравак                           пре подне од:    6:30 – 13:30 часова

после подне од:  6:30- 7:45  и  10:30 – 16:00 часова

Секретаријат                                    7:00 – 14:00 часова

Рад са странкама од 8,00 – 13,00  часова

Администрација                               7:00 – 14:00 часова

Рад са странкама од 8,00 – 13,00 часова

Рачуноводство                                   7:00 – 14:00 часова

Рад са странкама од 8,00 – 13,00 часова

 

Смене од  1. до 4. и  5. до 8. се мењају недељно са следећим распоредом звоњења

РАЗРЕДНА НАСТАВА  (улазак у школску зграду у 7:45,односно у 13,15)

Пре подне Час Трајање одмора После подне

 

8:00  –  8:45 1.час 5 минута 13:30 – 14:15

 

8:50  –  9:35 2.час 10 минута 14:20 – 15:05

 

9:45  –  10:30 3.час 15минута 15:15 – 16:00

 

10:45 – 11:30 4.час 5 минута 16:15 – 17:00

 

11:35 – 12:20 5.час 5 минута 17:05 – 17:50

 

 

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА (улазак у школску зграду у 7:45,односно у 13,15)

Пре подне Час Трајање одмора После подне

 

 
8:00  –  8:45 1.час 5 минута 13:30 – 14:15

 

 
8:50  –  9:35 2.час 10 минута 14:20 – 15:05

 

 
9:45  –  10:30 3.час 15минута 15:15 – 16:00

 

 
10:45- 11:30 4.час 5 минута 16:15 – 17:00   5 минута 17:10 – 17:55
11:35 – 12:20 5.час 5 минута 17:05 – 17:50  
12:25 – 13:10 6.час 5 минута 17:55 – 18:40