информатор о раду

Информатор о раду ОШ“Ђура Јакшић“ из Зрењанина, сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 65/2010).

Информатор о раду  доступан је јавности у електронском облику. [преузми]