Продужени боравак

Продужени боравак је посебно организована служба која свој рад организује у наменским просторијама школе са стручном бригом о деци пре и после редовних часова наставе, а подразумева редован , безбедан и осмишљен боравак ученика првог и другог разреда, у време када су родитељи ученика на послу. Похађање продуженог боравка је добровољна активност коју финансирају родитељи.

Радно време наставе продуженог боравка је од 6:00-16:00,сходно потребама родитеља.

Оброци су организовани у време које је усклађено са радом редовне наставе у обе смене.

Исхрана у продуженом боравку се обезбеђује испоруком готових јела која служи сервирка школе.

Цена услуге продуженог боравка се формира након реализоване Јавне набавке .У цену је укључен доручак,ручак и ужина.

Услуге боравка користи  једна,хомогена, група од 25 ученика Упис ученика у наставу продуженог боравка врши се до 15.септембра текуће школске године.Ученици имају могућност уписа до попуне капацитета.

Програм рада продуженог боравка остварује се у просторији од 50 m2 која је опремљена намештајем за рад као и за одмор и слободно време.Дидактичка средства и дигитална технологија прилагођена су  дневним активностима и ритму рада ученика.

У циљу добре организације и функционисања у настави продуженог боравка, утврђена су правила понашања којих се придржавају и ученици и родитељи.

Васпитно – образовни рад у боравку обухвата :

  • Часове учења( самосталан рад ученика) који су тако организовани да прате у потпуности часове редовне наставе
  • Слободно време ( организује се по принципу потпуне слободе, избора, добровољности и самоорганизованости ученика)
  • Слободне активности ( припремање приредби, продајних изложби,тематских изложби, сређивање паноа, гледање дечијих емисија, слушање музике)
  • Рекреативне активности, посете, манифестације
  • Обележавање значајних датума

Предности продуженог боравка:

  • стварање радних навика код ученика
  • осамостаљивање и социјализација
  • развијање колективизма, међусобне толеранције и солидарности
  • квалитетнији однос између родитеља и деце
  • развој личности ученика у интелектуалном,и друштвено моралном погледу

Радом продуженог боравка руководи наставник разредне наставе Надица Жеравица.

Просторије боравка за рад и одмор