Ученички парламент

Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у основној школи. Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника и заменика председника. Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, Савета родитеља и појединих школских тимова. Ученички парламент има свој пословник о раду.

Ученички парламент  2020/2021.

 1. Јулијана Кирћански, Марко Медан VIII1
 2. Катарина Бацковић, Татјана Ђемант VIII2
 3. Тијана Toрњански,Сара Крагујевац VIII3
 4. Кристина Кирћански, Катарина Божјак VII1
 5. Данијела Каруовић, Катарина Радин VII2
 6. Ксенија Кнежевић, Теодора Пајић VII3

Председник парламента- Сара Крагујевац.
Заменик председника- Кристина Кирћански.
Записничар-Ксенија Кнежевић.
Представници у ШО и Савету-Катарина Божјак, Кристина Кирћански.
Тим за ИОП-Данијела Каруовић.
Тим за заштиту од дискриминације, злостављања и занемаривања-Марко Медан.
Тим за самовредновање-Јулијана  Кирћански, Катарина Бацковић.
Тим за обезбеђивање квалитета рада установе-Тијана Торњански, Татјана Ђемант.
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва-Ксенија Кнежевић, Теодора Пајић.
Тим за професионални развој-Катарина Радин.
Радом Ученичког парламента координира наставница Јелена Бибин.

Наша школа поштује интегритет сваког ученика па наши представници активно учествују у процесу доношења одлука, што им омогућава да заступају своје интересе, идеје и акције. Ученички парламент оснажује ученике да уважавају дијалог, демократске одлуке и културу сарадње, те да на тај начин развијају вештине преговарања и аргументације.

Улога Ученичког парламента је значајна за школски живот зато што подстиче међугенерацијску сарадњу са наставницима, Управом школе и Саветом родитеља, а сви имају прилику да се чује и њихов глас и да уче једни од других.Током својих састанака они се упознају са Конвенцијом УН о правима детета и спроводе активности које подстичу етос инклузије и активног учешћа. Оно што је посебно важно, су дечја запажања о кључним проблемима у заједници.

Бројне су активности и акције које је до сада реализовао ученички парламент, а ово су само неке од њих:

 • организовање прикупљања ПЕТ амбалаже (хуманитарна акција-Чеп за хендикеп)
 • Континуиране акције сакупљања папира, пластике и метала
 • формирање фонда средстава за осме разреде за прославе матуре као и за помоћ другу у невољи
 • истраживање квалитету односа између ученика и наставника у школи (анкета-Зашто не волим оцењивање, Колико си зелен,Како се понашати према насилницима,Упознајте наставнике из другог угла,Школа по мери детета, Шта носим из ове школе)
 • Организовање школских журки
 • Сарадња са ученичким парламентима других школа
 • Организовање избора за најбоље одељење у школи
 • Организовање дебата о увођењу униформи у школу, осмишљавању слободних активности и секција
 • Учешће у пројекту Недеља парламентаризма
 • Комплетна организација Дечије недеље
 • Организација и активно учешће у пројекту “Предузетне школе”-Ђурини чаробњаци, организацији представе “Чаробњаци-природњаци”
 • Учешће у манифестацији форум-театар”Друштвена реалност кроз форум театар”
 • Организација школских базара, вашара и сајмова у оквиру пројеката “ФинПис” и “Микробит”
 • Волонтерске, хуманитарне акције и вршњачке едукације.
 • Активно учешће ученика у доношењу важних одлука за рад органа школе