стручни сарадници

Психолошко – педагошка служба у школи

За стручне сараднике у школи често се каже да су срце једне школе. Зашто је то тако? Управо због тога што они тимски раде са свима у школи, почевши од ученика и њихових родитеља, па до наставника. Ученике дочекају на самом поласку у школу, када их уписују, а затим су ту за њих за сва њихова питања, дилеме, проблеме. У одељењима психолошко -педагошка служба често ради радионице са различитом тематиком (учење, дружење, одрастање, емоције…), које имају за циљ да отклоне неке тренутне проблеме у ученичком колективу, а најчешће имају превентивну улогу, да до проблема ни не дође. Такође, почевши од седмог разреда ова служба ради на професионалној оријентацији ученика за упис у средњу школу.

Улога психолога и педагога је, наравно, да ради и и индивидуално са ученицима, који показују изузетан напредак у учењу, или пак са онима, који имају проблема у учењу,  понашању, емотивном испољавању. У свему овоме, незамемљиви партнери су  родитељи, без чијег разумевања и поверења у стручне сараднике, не може бити ни напретка.

Наставници, као особе које су непосредно и свакодневно у комуникацији са ученицима, пре и лакше уочавају било које проблеме у раду и понашању ученика. Они су у тесној вези са психолошко педагошком службом, која им помаже непосредно, разговарајући са учеником, породицом, или посредно, саветима.

Не мање значајна је улога стручних сарадника у планирању и праћењу наставног процеса (наставних часова), при чему, наставницима указују шта је у том процесу добро, а на чему треба радити, или, пак, мењати.

Овај посао, као што се може запазити, заснива се на сталној комуникацији са  три основна актера школског живота (ученицима, наставницима, родитељима), тако да у раду треба имати пуно стрпљења и тактичности, а то је уједно и изазов и лепота овог позива.

Радионице психолога и педагога са родитељима и са ученицима
Психолог
Јована Милићев Радишић
Email
psiholog@osdjurajaksic.edu.rs
Педагог
Бранка Јанчић
Email
pedagog@osdjurajaksic.edu.rs