завршни испит


Упутства за оцењивање завршног теста 2019. – кључ за:

Конкурс за упис у средњу школу 2019-2020.
Упутство за ученике
Упутство за родитеље(старатеље)

Све потребне информације за упис ученика у средње школе налазе на линку:

УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2019/20


ПРАВИЛНИК о мерилима и поступку за упис ученика – припадника ромскe националне мањине у средњу школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности


Професионалана оријентација ученика осмих разреда

У току прошле недеље психолог школе је имала са ученицима осмих разреда поновни сусрет на тему професионалне оријентације.

Овога пута бавили смо се конкретним истраживањем на тему уклапања личних карактеристика (интересовања, способности, особина личности) са захтевима датог занимања којим желе да се баве, односно средње школе коју желе да упишу. У томе нам је помогла интернет стараница Водич за основце. Психолог је осмацима објаснила начине коришћења овога сајта, а ученици су такође усмерени и да наставе даље „истраживање “ својих карактеристика, путем интересантних тестова, који се нуде на овом сајту и код куће. http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/

Такође, важне информације (почев од аутоматског срачунавања броја бодова које носе из основне школе, па све до начина поуњавања листе жеља…) погледали смо на сајту

http://srednjeskole.edukacija.rs/mala-matura-upis-u-srednje-skole

Препоручено им је да се детаљније информишу о школама које желе да упиши и путем сајтова средњих скола. Овде су линкови средњих школа у Зрењанину:

 

Гимназија http://www.zrenjaninskagimnazija.edu.rs/
Хемијско-прехрамбена  и текстилана школа „Урош Предић“ http://www.hpts-urospredic.edu.rs
Електротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла” http://www.teslazr.edu.rs
Медицинска школа http://www.medicinska-skola.edu.rs
Средња пољопривредна школа http://www.zrpoljoprivredna.edu.rs/
Музичка школа „Јосиф Маринковић“ http://www.josif.edu.rs/
Техничка школа http://www.tehnickazr.edu.rs/
Економска школа http://www.ekonomskazr.edu.rs/

На часу смо започели истраживање, а ви, драги осмаци, наставите истраживање и код куће. Срећно 🙂

Психолог школе: Јована Милићев Радишић


Све за завршни

Мала матура

Мала матура Live

Завршни испити од претходних година


Стандарди за крај обавезног образовања
(са примерима за проверу знања)


Српски језик


Како написати позивницу

7 разред – тест прво полугодиште

Функционални стилови

Облици казивања 2

Облици казивања 1

Књижевност за седми разред

Тест из српског језика 2011.

Тест за завршни испит 1

Тест за завршни испит 2


Биологија


Основни појмови из екологије

Биологија – градиво

Тестови из биологије


Природне науке


Писа тест 2

Писа тест 1

Композитни тест 2

Композитни тест 1