за ученике

Преузми распоред писмених и контролних задатака у школској 2018/2019. години за ученике:

ЖИРО РАЧУН: 840-1256760-44 
ЗА УЖИНУ:
ПОЗИВ НА БРОЈ ЈЕ: 20 0918
СВРХА УПЛАТЕ ЈЕ: УЖИНА ЗА 09/2018
ПРИМАЛАЦ: ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ” ЗРЕЊАНИН
Структура „Позива на број”:
20 – ознака за ужину
09 – месец за који се уплаћује
18 – година

ЖИРО РАЧУН: 840-1256760-44
ЗА БОРАВАК:
ПОЗИВ НА БРОЈ ЈЕ: 30 0918
СВРХА УПЛАТЕ ЈЕ: БОРАВАК ЗА 09/2018
ПРИМАЛАЦ: ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ” ЗРЕЊАНИН
Структура „Позива на број”:
30 – ознака за боравак
09 – месец за који се уплаћује
18 – година

ЖИРО РАЧУН: 840-1256760-44
ЗА ОСИГУРАЊЕ: ИЗНОС:300,00 дин
ПОЗИВ НА БРОЈ ЈЕ: 90 1819
СВРХА УПЛАТЕ ЈЕ: ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА ЗА 2018/19
ПРИМАЛАЦ: ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ” ЗРЕЊАНИН