међународна сарадња

Двојезичност наставе с једне стране, и реформски процеси у Србији с друге стране, покренули су једну нову филозофију школског живота усмеравајући је  ка међународној сарадњи  и  пројектима.

Од 2007. године до данас школа је остварила међународну сарадњу, најпре са Румунијом ( Решица, Темишвар) а потом и са Словенијом( Цеље) .

Румунија( Решица) 2007. – 2008. год.

Пишемо и говоримо различито , али у истој школи стварамо заједно

Румунија ( Темишвар) 2010. – 2013. год.

Дечије срце

Словенија ( Цеље) 2012. – до данас

Плетемо нити пријатељства, новембар 2012. године
Плетемо нити пријатељства, мај 2013. године
Плетемо нити пријатељства, септембар 2013. године
Плетемо нити пријатељства,септембар 2014. године
Плетемо нити пријатељства, октобар 2015. године
Плетемо нити пријатељства, септембар 2016. године
Плетемо нити пријатељства, септембар 2017. године