Време садашње

Основна школа“Ђура Јакшић“налази се у Граднулици,једном од најстаријих делова града, из којег долази и највећи број ђака.

Школа располаже са 12 учионица, од којих су неке прилагођене кабинетској настави. Свака је  опремљена  савременим наставним средствима неопходним за реализацију дигиталне наставе.Четири учионице имају интерактивну таблу.

Школа има два кабинета информатике, са компјутерском опремом, као и мултимедијалну учионицу. Школа такође поседује салу за физичко васпитање, библиотеку, кухињу, трпезарију,свечану салу, просторију за продужени боравак, радионицу.

Похађа је 553 ученика распоређених у 24 одељења.Просек ученика у одељењу је 23 што омогућава индивидуални приступ сваком ученику.

Настава се организује у две смене(смењивање је на недељном нивоу).

У школи је запослено 47 наставника и 17 ваннаставног особља.

Школска и наставничка библиотека имају 10 000 књига, а од тога око 6000 јединица чини активан фонд библиотеке.

Продужени боравак похађа 25 ученика првог и другог разреда.

Издвојена јединица  у Јанков Мосту има једно комбиновано одељење (II-III-IV разред) и једну мешовиту  групу вртића  у којој се настава организује на румунском језику.

Стручном усавршавању наставника у школи, посвећује се посебна пажња. Подстицајна и стимулативна школска средина, допринела је   да два   наставника буду именована у звање педагошки саветник,а три да акредитују своје семинаре.

Једна од специфичности школе јесу њене међународне пројектне активности као и међународна сарадња .

Двојезичност у издвојеном одељењу  у Јанков Мосту,  усмерила је школу ка  међународним пројектима који негују очување матерњег језика румунске националности.

Године 2012.успостављена је  међународна сарадња са IV.основном школом из Цеља(Словенија) која и данас траје.

Мото сарадње је „Плетемо нити пријатељства“.Циљ сарадње је промовисање толеранције, развијање интеркултуралних односа, размена искустава, упознавање културе и обичаја других нација.Садржај сарадње подразумева упознавање школске организације рада, посету часовима, заједничке радионице, упознавање историје и знаменитости града.Током петодневне посете ученици и наставници смештени су у домовима својих   вршњака   тј.колега што на најнепосреднији начин помаже упознавању и разумевању начина живота, обичаја, културе, говора…Важно је напоменути да смо од прошле школске године учесници словеначког националног пројекта под покровитељством Unesco-a  „Ученик учи“, што додатно проширује наша искуства .

Школа се самовредновала у свим областима уочавајући своје добре стране, али и своје слабости. Друштвена средина помно је пратила остваривање стандарда квалитета сваке школе. Тим за спољашње вредновање Министарства просвете науке и технолошког развоја,оценио је школу 2013.године највишом оценом(4)и регистровао  присуство остварености готово свих стандарда квалитета установе, у  којем доминирају јаке стране, а присутни недостаци не утичу битно на квалитет рада школе у целини. Овако високим резултатом, школа је  потврдила своју афирмацију у окружењу,  истовремено, подижући свој  рејтинг на  виши ниво.

У складу са увођењем предузетништва као нове компетенције у план и програм рада основних школа,наша  школа је ушла у пројекат „Предузетне школе“, као једна од 40 у Србији школске 2017-018.године.Овим пројектом се примењују додатне вредности образовању и креирају  предузетничке идеје, на чијем раду се и долази до реализације жељених циљевa, а то је „Образовање-употребљиво знање“.Тако је почела производња етарских уља.