Издвојено одељење у Јанковом Мосту

Прва основна школа у Јанков Мосту  је почела са радом 1844. године, а први учитељ је био Базилиус Поповић, родом из суседне Румуније, који је предавао у школи шеснаест година. Школа је уписала четрдесет ученика и радила све до 1907. године. Те године велики пожар у селу прогутао је и тадашњу школу. Ученици су од 1914. до 1928. године похађали школу у суседном селу – Михајлову, а настава се одржавала на мађарском језику.

Године 1928.  гради се нова зграда  школе на темељима изгореле и формирају су четири разреда. Од 1935-1937. године школа носи назив „Свети Сава“.Исте године мења назив у Основна школа националних мањина Румуна са седиштем у Јанков Мосту. Виши разреди се уводе 1954/55. школске године.

       

Школа у Јанков Мосту

Школа мења назив 1977. године, кад се Основна школа Јанков Мост  уједињује са школама из Ечке и Стајићева, те се формира школа „Др Александар Сабовљев“ са седиштем у Ечки.   Године 1991. укида се настава за више разреде, тако да ученици од петог до осмог разреда путују у Зрењанин, у Основну школу „Ђура Јакшић“ у којој наставу слушају на српском језику.

Данас се у школи у Јанков Мосту настава реализује у једном комбинованом одељењу од I-IV разреда на румунском језику.Такође,при школи је и једна мешовита група вртића за узраст деце од 5-6,5 година у којој се предшколски програм реализује на румунском језику.

У току постојања и рада кроз ову школу прошло је више од 5 000 ђака. Они су се школи одужили резултатима, прво на такмичењима, а касније у привреди, науци, култури и другим областима људске делатности.

Захваљујући средствима Града Зрењанина, од 2015. до 2017. године, у школи у Јанков Мосту, урађено је следеће:

 • Окречене су све просторије унутар зграде
 • Постављен је ламинатни под у свим учионицама
 • Унутрашња столарија је поправљена и освежена фарбањем, као и радијатори
 • Обновљен је намештај у зборници и у учионицама
 • Постављене су тракасте завесе у зборници и ходнику
 • Постављени су нови чивилуци у ходнику
 • Поправљена је електрична инсталација
 • Учионица вртића обновљена је новим намештајем и дидактичким наставним средствима
 • Уведен је интернет и алармни систем
 • Свака учионица опремљена је ТВ пријемником и компијутером
 • Стара, дотрајала спољна столарија, замењена је, новом, ПВЦ столаријом
 • Поправљен је стари,дотрајали кров

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине, донирао је материјал за спољну фасаду школе док је Град Зрењанин инвестирао извођење радова.

      

                                                             Учионица за децу из вртића