издвојено одељење у Јанковом Мосту

Школска зграда у Јанковом Мосту саграђена је 1928. године.

JankovMost1 У саставу наше школе је од 1993. године издвојена јединица у Јанковом Мосту где се настава реализује на румунском језику у једном комбинованом одељењу. У Јанковом Мосту, у оквиру школске зграде, остварује се и припремни предшколски програм у једној васпитној групи, такође на румунском језику. После 4. разреда ученици из насељеног места Јанков Мост настављају да похађају образовно-васпитни рад у Зрењанину, у школској згради у улици Цара Душана 80а, на српском језику. Од 5. разреда ученици из Јанковог Моста могу да се опредељују да слушају, као други изборни предмет, румунски језик са елементима националне културе.

JankovMost2