презентација школских секција

Слободне активности /секције организују се за ученике од V-VIII разреда у циљу развијања њихових интересовања за поједине предмете, подручја, области и активности  на принципима:

– слободног и добровољног опредељења ученика

-активног учешћа ученика у организовању рада

-активног учешћа ученика у програмирању садржаја и метода рада

-активног учешћа ученика у анализи остварених резултата

Свака секција ради по утврђеном плану и програму, који се сматра интегралним делом Годишњег плана рада школе, а евиденција о раду води се у посебним свескама.

Поред успешне реализације редовног наставног плана и програма у школи се посебна пажња посвећује секцијама у чијем раду  учествује велики број ученика.

Циљ  рада сваке секције јесте да прошири знања ученика али и да их заинтересује  за одређену област.

Рад у секцији пружа ученицима могућност да свој труд и залагање могу да пласирају и ван школе такмичићи се са ђацима из других школа.Сваке године наши ученици постижу запажене резултате на свим нивоима такмичења,од општинског до републичког.

Преглед секција у нашој школи: