користан материјал и линкови

Материјал:

Линкови:

Министарство просвете,науке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs

Покрајински секретаријат за образовање,прописе,управу и националне мањине: http://www.puma.vojvodina.gov.rs/

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања: http://www.ceo.edu.rs

Завод за унапређивање образовања и васпитања: http://www.zuov.gov.rs

Портал просветних радника основних школа: http://www.zbornica.rs/

Зелена учионица-водич кроз образовање и васпитање: https://zelenaucionica.com

Савез учитеља Републике Србије: http://www.surs.org.rs

Друштво историчара Србије: http://drustvoistoricara.rs/

Српско географско друштво: http://sgd.org.rs/sr/o-nama/

Друштво математичара Србије: https://dms.rs/

Друштво за српски језик и књижевност Србије: http://drustvosj.fil.bg.ac.rs/

Друштво педагога техничке културе Србије: https://sites.google.com/site/dptksproject/download

Друштво физичара Србије: http://www.dfs.rs/

Елта: https://elta.org.rs/

Друштво за стране језикеи књижевност Србије: https://www.dsjksrbija.rs/