Организација рада школске библиотеке-октобар

Како су запослени у школи у обавези да спроводе све превентивне мере безбедности и здравља на раду у циљу спречавања појаве заразне болести Ковид-19 и њеног ширења, школска библиотека ће рад са корисницима ускладити са планом превентивних мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, који је донео директор школе 28. 7. 2020. године (а на основу Члана 12. и 13. Закона о безбедности и здравља на раду – Службени гласник РС, број 101-05, 91-15, 13-17-др. закон).

Библиотека је у школску 2020-21.  годину ушла уводећи измене у организацији рада са корисницима и поштујући нова правила понашања усклађена са прописаним превентивним мерама заштите и смањења ризика од ширења вируса Ковид-19.

Поштовање превентивних мера и препорука да се избегавају блиски непосредни контакти, а имајући у виду и саме просторне специфичности школске библиотеке, налажу да позајмљивање и враћање књига буде организовано на начин који ће примарно бити здравствено безбедан.

Библиотека ће од октобра месеца организовати позајмљивање школске лектире на следећи начин:

  • За ученике првог циклуса лектиру наручују наставници разредне наставе за ученике свог одељења (лично, или путем епоруке) и библиотекар тражене књиге доставља наставнику разредне наставе;
  • За ученике другог циклуса – ученик наручује публикацију дан раније на еадресу biblioteka@osdjurajaksic.edu.rs. Наручену књигу ученик ће моћи да преузме у учионици свог одељења (библиотекар претходно задужује ученика и оставља му књигу у учионици, у договору са одељенским старешином).
  • Потребно је да приликом наручивања лектире ученик у поруци напише следеће податке:
  1. Своје име, презиме и одељење
  2. Назив потребне публикације и име аутора

Ученици позајмљене књиге враћају на исти начин као и септембра месеца: књиге остављају у учионици свог одељења (у договору са одељенским старешином) – потребно је да ученик на папирићу испише и своје податке (име, презиме и одељење). Ученик попуњени папирић оставља у књизи коју враћа.

Списак публикација из фонда школске лектире можете погледати овде.

Радно време библиотеке је од 9:00 до 15:00, односно од 10:00 до 16:00 (недељна промена).

Светлана Бачулов, библиотекар школе

Овај унос је објављен под Актуелно, Библиотека. Забележите сталну везу.