ШТА ЈЕ УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

 Ученички парламент је основан 2006. и од тада успешно обавља свој посао. Начин рада и одлучивања Ученичког парламента уређен је на основу Пословника о раду парламента.

Парламент чине по два представника седмих и осмих разреда, који активно учествују и преносе ставове, мишљења и предлоге одељенске заједнице. Ученици чланови парламента учествују у раду органа школе и дају мишљења о правилима понашања у школи, као и о мерама безбедности ученика у школи.

У току свог досадашњег рада ученици у парламенту су иницирали и спровели бројне активности, анкете и радионице, а нагласак у раду парламента за протекли период је био како помоћи другоме у учењу, толеранција међу младима, шта учинити да нам школа буде пријатно место за учење и дружење и односи међу вршњацима.

За наредни период ученици у парламенту планирају активности са нагласком на спречавање вршњачког насилног понашања и смањивање насиља у школи и породици. Такође ће се наставити вршњачка едукација, а и многе друге занимљиве активности. Неке од њих су: бирање најбољег одељења у сваком полугодишту (критеријуме ће одређивати и одлучивати о победи предметни наставници), а победници ће бити истакнути на паноу у холу школе; активно ће се уређивати сајт школе; осмислиће се, штампати и продавати школске новине, организоваће се журке у школи; ученици ће дати предлог наставницима о ваннастваним активностима које би волели да буду у школи; украсиће се ходници паноима и постерима ученика и активираће се  школски разглас (ради брже размене корисних информација). Парламент планира мале али реалне, изводљиве акције. Успех је веома важан како би се ученици уверили да демократија није губљење времена, већ има смисла, јер ученици имају активну улогу у раду школе. Добро би било да се у локалној средини промовише рад Ученичког парламента.

ЧЛАНОВИ ПАРЛАМЕНТА

 

  1. Мина Стојанов                    VII1
  2. Немања Вулета                   VII1
  3. Николина Горшћак             VII2
  4. Павле Глушац                     VII2
  5. Бојана Ђурић                       VII3
  6. Немања Тричковић             VII3
  7. Алекса Ристић                     VIII1
  8. Ања Бранков                        VIII1
  9. Дина Петров                         VIII2
  10. Василије Васић                    VIII2
Овај унос је објављен под Ученички парламент. Забележите сталну везу.