Интегративна настава

У четвртак, 23.01.2020. године,  одржан је интегративни час за ученике VI/2 разреда. Наставна активност је реализована путем амбијенталног учења, изван школе, у изложбеном салону Културног центра Зрењанин (изложба радова архитекте Лазара Кузманова – добитника награде за архитектуру „Ђорђе Табаковић“ 2019).

Након реализације дела наставних садржаја из предмета Техника и технологија за 6. разред (теме: Животно и радно окружење, Техничка и дигитална писменост) и на основу планираних активности које су део „Креативних страна“ из уџбеника Техника и технологија за 6.разред – издавачке куће „Инфотехника“, предметни наставници су планирали усвајање васпитних, образовних и функционалних циљева наставе – повезивањем  садржаја различитих  предмета  (техника и технологија, српски језик и књижевност, ликовна култура, историја, грађанско васпитање), а који су у функцији развијања општих међупредметних компетенција ученика.

У оквиру ауторског дана изложбе, а на основу претходног знања и искуства које су стекли на часовима у школи, ученици су добили задатак да се припреме за разговор (питања-одговори, дискусија, дебата) са стручњаком-архитектом на теме урбанизма и архитектуре, културе становања, стандарда приступачности, енергетске ефикасности грађевинских објеката, „паметних зграда“, екологије, културног наслеђа, предузетништва, професионалне оријентације у области планирања, пројектовања и изградње објеката.

Ученици су имали могућност да стекну знања на сличну тему – из различитих дисциплина, са једне стране од стручњака (архитекта), а са друге  од наставника (Миодраг Мијатов, Јован Ђорђевић). Интеракција свих учесника и интегрисање наставних садржаја имали су за циљ: подстицање креативности и интелектуалне радозналости ученика, разумевање наставних садржаја, усвајање функционалних знања, укључивање ученика у планирање, припремање, реализацију и евалуацију активности.

ЈЂ

Овај унос је објављен под Актуелно. Забележите сталну везу.