Пројектна настава – Вода

Интердисциплинарни тематски дани 18.3-22.3.2024.

Пројектна настава –  Вода

Water for Peace

Ове године се Светски Дан воде обележава темом –ВОДОМ ЗА МИР који се заснива на томе да вода има кључну улогу у стабилности и просперитету света.

Циљ тематских дана Реализација пројектне наставе на тему  ВОДА

Интердисциплинарним приступом се  тематски садржаји који се изучавају повезују у тематске целине. Организација рада усмерена је на једну тему, а знања су из различитих дисциплина.

Циљ оваквог планирања је да ученици препознају, повезују и примењују знања која припадају различитим дисциплинама.

 

Предмет Наставна јединица
Српски језик Мотив воде и мостова у делима Иве Андрића
Страни језици-немачи, енглески, мађарски језик Лексичко поље речи „вода“
Музичка култура Вода као извор инспирације у делима композитора
Ликовна култура Израда плаката и постера воденим бојама
Математика Размера-практичан рад

Запремина призмe

Биологија Уочaвање  очувања питке воде за живот свих бића на Земљи

Вода  као темељ живота и основни састојак сваког живог бића.

Информатика и рачунарство Креирање видео записа-

Креирање презентације на тему воде

Техника и технологија ВОДА као обновљив природни ресурс за производњу електричне енергије
Први разред Цртање на тему вода, игроказ ( за будуће прваке) са темом вода
Други разред Вода и хигијена (писање песама филмови и предавања на ову тему)
Трећи разред Екологија-вода
Четврти рaзред  Вода и исхрана

Презентацију целокупног пројекта можете погледати овде!

Овај унос је објављен под Актуелно. Забележите сталну везу.