Кабинет – Информатика и рачунарство/Техника и технологија

КАБИНЕТ ЗА НАСТАВНЕ ПРЕДМЕТЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБРАЗОВНУ ОБЛАСТ
Информатика и рачунарство и техника и технологија

Ове школске године, од 01. септембра, за два наставна предмета – информатика и рачунарство (наставници Татјана Рајић и Мита Николин) и техника и технологија (наставник Јован Ђорђевић) настава се реализује у новоформираном кабинету. На основу плана рада стручног већа, током октобра месеца утврђена су потребна наставних средстава за кабинетску наставу и извршена је анализа опремљености кабинета.
Закључено је да се кабинет разликује од осталих учионица по томе што има 12 радних места која су опремљена неопходним средствима за рад, одређеном ИКТ опремом и интерактивном таблом. На овај начин наставници ученици користе различите мултимедијалне садржаје и одговарајући образовни софтвер за моделовање 3Д објеката, симулацију различитих појава и анимацију процеса тако да невидљиво постане видљиво (очигледна и интегративна настава).
Посебна пажња посвећена је организацији радних места и заштити на раду (безбедно повезивање рачунара и периферних уређаја на извор електричне струје), као и естетском уређењу просторије кабинета (дидактички панои који су у функцији информисања ученика и усвајања нових наставних
садржаја).

Председник СВ: Јован Ђорђевић

Овај унос је објављен под Актуелно. Забележите сталну везу.