Јавне набавке 2023.

Набавка добара_водомати и вода за шк боравак
Набавка услуга_мониторинг алармног система и одржавање видео надзора
Набавка услуга_испитивање унутрашњих гасних инсталација
Набавка услуга_испитивање инсталација детекције гаса
Набавка услуга_израда и одржавање софтвера за потребе рачуноводства
Набавка услуга_безбедност и здравље на раду и конс из области заштите од пожара
Набавка добра_канцеларијски материјал
Набавка добара_наставни материјал
Набавка добара_матријал за хигијену
Набавка услуга_одржавање ватрогасних уређаја
Одлука о спровођењу јавних набавки на које се не примењује Закон
Набавка услуга_сервис фотокопира и допуна тонера
Набавка услуга_преглед и испитивање микроклиме и осветљености
Набавка услуга_одржавање техничке исправности димоводних канала
Набавка услуга_одржавање рачунара

Овај унос је објављен под Актуелно, Јавне набавке. Забележите сталну везу.