Обавештење за ученике четвртог и седмог разреда

Према допису МПНТР од 31.05.2022. а у складу са Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године која се односи на анализу и ревизију постојеће методологије спровођења завршног испита , Завод за вредновање квалитета ће организовати у основним школама за ученике четвртог и седмог разреда 15.јуна 2022.године , од 12,00 ПРОБНО ТЕСТИРАЊЕ .

Важне информације за ученике четвртог разреда:

Годишњи тест за тестирање знања ученика четвртог разреда садржи задатке из три предмета: матерњи језик, математика и природа и друштво;

-Ученици ће на тестирању имати прилику да решавају непознате задатке и да провере своје знање из одређених предмета;
– Наставник ће бити упознат са резултатима теста и моћи ће одлучити да оцени ученикова постигнућа на овом тесту ако је то у најбољем интересу детета;
– Ученици ће бити обавештени који ће прибор понети на тестирање;
– Тестови неће морати да се попуњавају хемијском оловком;
– Сваки ученик ће добити одштампан тест;
– Предвиђено време за тестирање је 90 минута

Важне информације за ученике седмог разреда:

-Годишњи тест за тестирање знања ученика седмог разреда може бити из следећих предмета: историја, географија, хемија, физика и биологија;

-Потребно је да ученик изабере и код свог одељенског старешине пријави који од понуђених предмета жели да полажете у складу са афинитетима и планираним даљим током школовања;
– Ученичка постигнућа се не оцењују, али ће предметни наставник бити упознат са резултатима сваког ученика;
– На тестирање треба понети одговарајући прибор;
– Тестови се не морају попуњавати хемијском оловком;
– Време предвиђено за тестирање је 90 минута;

– Сврха примене ових тестова је да ученици стекну увид у своје знање из одабраног предмета као и да стекну увид у структуру могућег будућег трећег теста за завршни испит на крају осмог разреда

Овај унос је објављен под Актуелно. Забележите сталну везу.