ICCS 2022 – Међународно истраживање

Како је ОШ „Ђура Јакшић“ Зрењанин једна је од одабраних школа са територије наше државе да представља Србију у Међународном истраживању о грађанском образовању и учешћу у модерном друштву (ICCS) 20228. априла смо у простору школе спровели ово значајно тестирање, чији су носиоци у Републици Србији Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање квалитета образовања и васоитања.

Након пробног тестирања које је у Србији  спроведено новембра 2020. године, ове године се у периоду од 4. априла до 13. маја реализује прво главно ICCS тестирање (за које је задужена Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа IEA из Хамбурга).  Тестирањем ће бити узорковано 150 школа, 156 одељења осмог разреда, око 3450 ученика и око 2250 наставника. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је ово тестирање уврстило у школски календар, те је тиме показало колико је значајно да се оно спроведе.

Сврха ICCS-а је да истражи начине на које су млади спремни да извршавају своје улоге као грађани у различитим земљама. Студија се темељи на претходним IEA студијама грађанског образовања и представља одговор на нове изазове образовања младих. Она извештава о разумевању ученика и њиховим знањима на тесту, као и њиховим ставовима и схватањима који се односе на цивилно и грађанско образовање. Извештава, такође, о праксама подучавања ученика, техникама управљања одељењем, школом, климом у школи и другим факторима који се односе на знања и ставове у области цивилног и грађанског образовања.

У чему је значај спровођења ICCS 2022 тестирања?

  1. Мери ефикасност образовања једне земље
  2. Обезбеђује међусобно поређење образовних система различитих земаља
  3. Подаци из ICCS-а се могу користити у националној образовној политици 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је најпре одабрао одељење осмог разреда у којем је у нашој школи било потребно спровести тестирање – одељење VIII3 (одељенски старешина-наставница Верица Пивк).

Осим ученика изабраног одељења (за које је Школа добила сагласност родитеља), тестирањем је обухваћено и 15  наставника и директор наше школе.

Ученици VIII3 су, након јасно добијених смерница од стране школског администратора, наставнице разредне наставе Гордане Нагулић, а према унапред дефинисаној сатници, попуњавали Тест књижице и Упитник.

Тестирање је спроведено по предвиђеном протоколу, протекло је без проблема, а присуствовале су му, осим администратора, Верица Пивк (одељенски старешина VIII3) и Светлана Бачулов, школски координатор овог тестирања.

 

 

Овај унос је објављен под Актуелно. Забележите сталну везу.