Архиве категорија: Јавне набавке

Јавни позив фотокопир апарат

Јавни позив фотокопир апарат

Објављено под Актуелно, Јавне набавке | Коментари су искључени на Јавни позив фотокопир апарат

Јавне набавке 2023.

Набавка добара_водомати и вода за шк боравак Набавка услуга_мониторинг алармног система и одржавање видео надзора Набавка услуга_испитивање унутрашњих гасних инсталација Набавка услуга_испитивање инсталација детекције гаса Набавка услуга_израда и одржавање софтвера за потребе рачуноводства Набавка услуга_безбедност и здравље на раду и … Наставите са читањем

Објављено под Актуелно, Јавне набавке | Коментари су искључени на Јавне набавке 2023.

Јавна набавка храна за ученике 2021.

01 Одлука о покретању поступка храна за ученике 02 Јавни позив 03 Општи део – подаци о предмету набавке 04 Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима 05 Упутство понуђачима како да сачине понуду Одлука о додели уговора … Наставите са читањем

Објављено под Актуелно, Јавне набавке | Коментари су искључени на Јавна набавка храна за ученике 2021.

Јавна набавка превоз ученика 2021.

01 Одлука о покретању поступка превоз ученика 05 Техничка документација и планови 04 Спецификација-предмета 03 Општи део – подаци о предмету набавке 02 Јавни позив 06 Образац структуре цене 11 Упутство понуђачима како да сачине понуду 10 Opis kriterijuma za … Наставите са читањем

Објављено под Актуелно, Јавне набавке | Коментари су искључени на Јавна набавка превоз ученика 2021.

Јавна набавка лож уље 2021.

01 Одлука о покретању поступка јавне набавке – лож уље 04 Техничка документација и планови 03 Општи део – подаци о предмету поступка 02 Јавни позив лож уље05 Структура-цене 08 Образац – трошкови припреме понуда 07 Модел-Уговора 06 Спецификација-предмета 09 … Наставите са читањем

Објављено под Актуелно, Јавне набавке | Коментари су искључени на Јавна набавка лож уље 2021.

Јавна набавка електрична енергија 2021.

01 Одлука о покретању поступка јавне набавке – струја 2021 03 Општи део – подаци о предмету набавке 02 Јавни позив јавна набавка – струја 04 Спецификација добара – врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара 06 Модел уговора … Наставите са читањем

Објављено под Актуелно, Јавне набавке | Коментари су искључени на Јавна набавка електрична енергија 2021.

Финансијски извештај, Финансијски план и План јавних набавки

Годишњи Финансијски извештај за 2020. годину Финансијски план за 2021. годину План јавних набавки за 2021. годину

Објављено под Актуелно, Јавне набавке | Коментари су искључени на Финансијски извештај, Финансијски план и План јавних набавки

Јавна набавка – закључени уговори

8 obavestenje o zakljucenom ugovoru partijа 1 objava 8 obavestenje o zakljucenom ugovoru partijа 2 objava 8 obavestenje o zakljucenom ugovoru partijа 3 objava

Објављено под Актуелно, Јавне набавке | Коментари су искључени на Јавна набавка – закључени уговори

Јавна набавка

6 odluka o dodeli ugovora Partija 1 6 odluka o dodeli ugovora Partija 2 6 odluka o dodeli ugovora Partija 3

Објављено под Актуелно, Јавне набавке | Коментари су искључени на Јавна набавка

Јавна набавка

8 2020 obavestenje o zakljucenom ugovoru prevoz ucenika objava 8 obavestenje o zakljucenom ugovoru elektricna energija 8 obavestenje o zakljucenom ugovoru gasno ulje

Објављено под Актуелно, Јавне набавке | Коментари су искључени на Јавна набавка