Професионалана оријентација

Активности на плану професионалне оријентације, које су започете у првом полугодишту, наставили смо и у току другог. Средином марта, психолог школе је реализовала радионице са ученицима осмимих разреда, у мултимедијалној учионици, користећи њима најприхватљивији домен комуникације, компјутер. Ученици су том приликом упућени на корисне линкове, односно сајтове. Оно што их је највише заинтересовало је тестирање сопствених способности, интересовања и особина личности на сајту Водич за основце – http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/ (креирала га је Национална служба за запошљавање, тако да педставља валидно средство за проверу својих наведених карактеристика). Са друге стране, дата су врло лепа објашњења делокруга рада у различитим професијама… Усмерени су да код куће сами ураде ову самопроцену. На тај начин, могу путем самотестирања открити можда још нека своја професионална интересовања, или пак уочити да се одређена занимања не уклапају у слику коју су они раније о њима имали. Такође корисни су и линкови средњих школа, путем којих се могу информисати о жељеним школама.

Средње школе у Зрењанину:

средња школа: WEB адреса:
Gimnazija http://www.zrenjaninskagimnazija.edu.rs/
Hemijsko-prehrambena i tekstilna škola „Uroš Predić“ http://www.hpts-urospredic.edu.rs
Elektotehnička i građevinska škola “Nikola Tesla” http://www.teslazr.edu.rs
Medicinska škola http://www.medicinska-skola.edu.rs
Srednja poljoprivredna škola http://www.zrpoljoprivredna.edu.rs/
Muzička škola „Josif Marinković“ http://www.josif.edu.rs/
Tehnička škola http://www.tehnickazr.edu.rs/
Ekonomska škola http://www.ekonomskazr.edu.rs/

Оно што нам даље следи је психолошко тестирање ученика, ради провере реалности одабира будуће средње школе. Након прегледа тих тестова, психолог и одељенске старешине ће обавити додатни разговор са сваким учеником, за којег се процени да је то потребно (због неодлучности или пак нереалности) Нараво, ученици и сами могу доћи на разговор, ако имају  недоумица око избора школе, односно будућег занимања.

Овај унос је објављен под Актуелно. Забележите сталну везу.