Uputstva

Manuals

Uputa za postavljanje članka sa datotekom na školski sajt

Uputstvo za prijavljivanje na platformu Microsoft Teams

Uputstvo za prijavljivanje na platformu Moja Učionica

Uputstvo za roditelje - prijava na platformu Petlja

Šta je to Log In a sta Sign Up

Kako promeniti ime na Google nalogu